Aktualności

Zapraszamy na Koncert Noworoczny 11 stycznia o godz. 18.00
w DK Świt ul. Wysockiego 11.

Plan prób:

orkiestra gitarowa – czwartek g. 18.30 ul. Porajów 3

– poniedziałek g. 19.00 ul. Porajów 3

chór – wtorek g. 19.00 – 20.00 Arkona (2 i 9 stycznia)

– czwartek g. 19.15 – 20.00 ul. Porajów 3

– poniedziałek g. 18.15 – 19.00 ul. Porajów 3

 

NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2017/2018 TRWA! Zapraszamy!!!

 

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 546/7/2010. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.