Witamy na stronie internetowej
Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Con Fuoco Warszawa - Białołęka

ZAPRASZAMY na Koncert i uroczyste rozdanie świadectw!!!

22 czerwca 2016 r. godz. 18.30 w Legionowie ul. Piłsudskiego 41 (sala widowiskowa)

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 546/7/2010. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Back to top