Aktualności

ZAPRASZAMY na spotkanie organizacyjne w czwartek 5 września w sali 109 przy ul. Porajów 3 o g. 18.00 (uczniowie p. Joanny, Ewy, Magdy B, Kariny i Sabiny) i 19.00 (uczniowie p. Magdy K, Marty, Anny, Zofii i Kasi).

Drobne zmiany w planie teorii ze względu na plany lekcji dzieci!!!

Szkoły Muzycznej II stopnia!!! Zapraszamy absolwentów naszej szkoły, a także innych szkół I st.

do składania dokumentów.

                           NABÓR NA NOWY ROK SZKOLNY 2019/2020! Zapraszamy!!!

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 546/7/2010. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.