Aktualności

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057233426979

Rusza NABÓR na kolejny rok szkolny 2024/2025! Zapraszamy!!! Pierwsza lekcja GRATIS!

Zapraszamy na WAKACYJNE KURSY MISTRZOWSKIE prowadzone przez naszych nauczycieli!!!

Zajęcia indywidualne oraz zespoły kameralne 🙂

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ została wpisana do ewidencji niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod numerem 546/7/2010. Bezpośredni nadzór merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, nadzór pedagogiczny – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.