Witamy na stronie internetowej
Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Con Fuoco Warszawa - Białołęka
 Koncert Świąteczny odbędzie się 21 grudnia o godz. 17.30.
Egzaminy semestralne odbędą się 8 - 10 grudnia.

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ została wpisana do ewidencji
niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pod numerem 546/7/2010. Bezpośredni nadzór
merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie, nadzór pedagogiczny - Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Back to top