Witamy na stronie internetowej
Niepublicznej Szkoły Muzycznej I st. Con Fuoco Warszawa - Białołęka
Spotkanie organizacyjne 03. 09 o godz. 18.00 (klasa I, dział umuzykalniający, rytmika)
18.30 (kl. II - V) w szkole ul. Porajów 3, sala 109 p. I.
Na spotkaniu zostanie podany kalendzarz roku szkolnego oraz zostaną ustalone godziny lekcji indywidualnych. Plan zajęć grupowych i podręczniki podane są już na stronie.
Gratulujemy naszej uczennicy Julii z kl. 4, która została laureatką
I Ogólnopolskiego Festiwalu Pianistycznego "Alla Polacca"

Na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie
oświaty /Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572/ została wpisana do ewidencji
niepublicznych szkół artystycznych prowadzonych przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pod numerem 546/7/2010. Bezpośredni nadzór
merytoryczny nad działalnością Szkoły sprawuje Centrum Edukacji Artystycznej
w Warszawie, nadzór pedagogiczny - Minister Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Prowadzimy przedszkole muzyczne - zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 5 i 6 lat (kurs przygotowawczy do egzaminów do szkoły muzycznej) raz w tyg. 45 min - opłata miesięczna 100 zł.
Back to top